Šaržirani ekseri

Šaržirani čavli

Ovde ćete naći široki asortiman šaržiranih eksera za izradu ambalaže i paleta, krovogradnju, montažnih kuća, drvenih fasada, ograda i terasa, vrtnih kućica, enterijere i sl. Uopšteno, ekesere razlikujemo i delimo na razne vrste s obzirom na izvedbu i namenu.

BeA ekseri dostupni su u različitim šaržiranjima, različitim materijalima za zaštitu od korozije, sa različitim glavama poput okrugle, D-glava, ravna, upuštena, te sa različitim navojima kao glatki, spiralni (vijak navoj) i ring.

Ring ekseri zbog svojih prstena koji se urezuju u drvo omogućuju skoro tri puta jači spoj u odnosu na glatke eksere, dva puta u odnosu na uvijene, a 50 % jači spoj u odnosu na eksere sa vijčanim navojem. U odnosu na eksere sa drugim navojima potrebno je ring eksera koristiti sa manjim promerima. Za određivanje dužine eksera za drvo obično je preporuka da 1/3 dužine eksera ide kroz,  a 2/3 dužine eksera u pozadinu drveta koje se spaja.

 BeA ekseri su dostupnim i sa građevinskim certifikatom DIN 1052, te sa certifikatom EPAL za upotrebu u paletema.