BeA / Stono montirani alati

Stolno montirani pneumatski alati idealni su za upotrebu u obrtničkim radionicama i za serijsku proizvodnju u manjim fabrikama. Osnovu čine dokazani BeA pneumatski alati koji su modificirani i opremljeni raznim instalacijskim i kontrolnim priborom kao što je nožno ili kontaktno uključivanje.

Zajedno sa velikim kapacitetima spremnika kako bi ubrzali punjenje alata, stolno montirani alati čine vašu proizvodnju bržom, sigurnijom i efikasnijom.

NICKHEFTER 380 – ALAT ZA KLAMERICE TIP 380 OD 6 – 8 mm

Dostupan sa nožnim ili kontaktnim uključivanjem!

Primena: spajanje kartona, folije, tekstila, papira, kože

Težina: 4,20 kg – 12 kg

Kapacitet: 360 klamerica

NICKHEFTER 71 – ALAT ZA KLAMERICE TIP 71 OD 6 – 8 mm I 10 I 25 mm

Dostupan sa nožnim ili kontaktnim uključivanjem!

Primena: spajanje kartona, folije, tekstila, papira, kože

Težina: 4,20 kg – 12 kg