BeA / Šaržirani ekseri

Ovde ćete naći široki asortiman šaržiranih eksera za izradu ambalaže i paleta, krovogradnju, montažnih kuća, drvenih fasada, ograda i terasa, vrtnih kućica, enterijere i sl. Uopšteno, ekesere razlikujemo i delimo na razne vrste s obzirom na izvedbu i namenu.

BeA ekseri dostupni su u različitim šaržiranjima, različitim materijalima za zaštitu od korozije, sa različitim glavama poput okrugle, D-glava, ravna, upuštena, te sa različitim navojima kao glatki, spiralni (vijak navoj) i ring.

Ring ekseri zbog svojih prstena koji se urezuju u drvo omogućuju skoro tri puta jači spoj u odnosu na glatke eksere, dva puta u odnosu na uvijene, a 50 % jači spoj u odnosu na eksere sa vijčanim navojem. U odnosu na eksere sa drugim navojima potrebno je ring eksera koristiti sa manjim promerima. Za određivanje dužine eksera za drvo obično je preporuka da 1/3 dužine eksera ide kroz, a 2/3 dužine eksera u pozadinu drveta koje se spaja.

BeA ekseri su dostupnim i sa građevinskim certifikatom DIN 1052, te sa certifikatom EPAL za upotrebu u paletema.

BeA ekseri u kolutu na žici, šaržirani su pod uglom od 15 stepeni. U asortimanu su na raspolaganju univerzalni ekseri, gore ravno motani, tip BDC do 100 mm dužine i specijalni, u štožac motani, krovopokrivaćki ekseri sa širokom glavom tip DPN do 45 mm.
EKSERI TIP BDC PROMERA 2,1 – 3,4 MM OD 25 – 100 MM

Dostupni kao: bez zaštite (BK), pocinkani (NK), vruće pocinkani (FV), inox (NR), glatki navoj (bez oznake), ring navoj (Ring), vijak navoj (screw), sa špicom za savijanje (Niet), sa gore zaobljenom glavom (LK), te sa EPAL certifikatom

Za alate: 550 DC | 566 DC | 700 DC | 800 DC | 850 DC | 900 DC | 901 DC | 100 DC | 101 DC EPAL

EKSERI TIP JUMBO BDC PROMERA 2,1 – 3,1 MM OD 30 – 90 MM

Dostupni kao: bez zaštite (BK), pocinkani (NK), glatki (bez oznake) i Ring.

Za alate: 550 DCGC | 700 DCGC | 800 DCGC

KROVOPOKRIVAČKI EKSERI TIP DPN SA ŠIROKOM GLAVOM FI 3,1 MM OD 19 – 45 MM

Dostupni kao: pocinkani (NK) i vruće pocinkani (FV)

BeA ekseri u kolutu na plastic tip TC šaržirani su pod uglom od 15 stepeni gore ravno motani.
ČAVLI TIP TC PROMERA 2,1-3,1 MM OD 19 – 100 MM/h6

Dostupni kao: bez zaštite (BK), pocinkani (NK), vruće pocinkani (FV), pobakarisani (VK), inox (NR), glatki (bez oznake), Ring i spiralni navoj, sa gore zaobljenom glavom, te sa glavom sa Torx i Pozi utorom.

Za alate: SN 40 – 351 | 566 DC | 900 DC

ANKER ČAVLI TIP TC PROMERA 4,0 MM OD 40 – 75 MM

Dostupni kao: pocinkani (NK)

BeA ekseri u štapu na plastici, šaržirani su pod uglom od 20 stepeni i označavamo ih sa R20. U asortimanu imamo Anker eksere do 60 mm i univerzalne eksere do 160 mm.
ANKER EKSERI TIP R20 PROMERA 4,0 MM OD 40 – 60 MM

Dostupni kao: pocinkani (NK)

Za alate: R 60-943

EKSERI TIP R20 PROMERA 2,8 – 5,0 MM OD 50 – 160 MM

Dostupni kao: bez zaštite (BK), pocinkane (NK), vruće pocinkane (FV), inox (NR), sa glatkim, Ring i spiralnim navojem, te sa gore zaobljenom glavom.

Za alate: R 90-845 | R 100-952 | R 130-958 | R 160-963

BeA ekseri u štapu na papirnoj traci, šaržirani su pod uglom od 34 stepena.
ČAVLI TIP D 34, D – GLAVA, PROMER 2,9 – 3,4 MM OD 50 – 100 MM

Dostupni kao: bez zaštite (BK), pocinkani (NK) i vruće pocinkani (FV), sa glatkim (bez oznake) i Ring navojem (Ring)

Za alate: D 100-934 (pneumatski) | Dynamik D 90 S (plinski)

Šaržirani ekseri za beton tip CN su ekseri proizvedeni iz specijalnog čelika i obrade, sa balističkom špicom namene za upotrebu u plinskim alatima za zabijanje u beton ili čelik.
ČAVLI TIP CN PROMERA 2,6 MM OD 15 – 58 MM

Dostupni kao: kaljeni, sa balistik špicom

Za alate: Dynamik CN 60 | za alate drugih proizvođaća