Kleiberit / Bela lepila za drvo

Multifunkcionalna lepila za razne namene sa najširom upotrebom u drvnoj industriji D2, D3 i D4 kvaliteta. Za proizvodnju prozora i vrata, za furniranje, za postforming na vruće i hladno, EPI sistem za zahtevna lepljenja kod egzotičnih ili termo tretiranih vrsta drveta.

303 Najpoznatije i najkvalitetnije Kleiberit-ovo belo lepilo D3 kvaliteta visoke temperaturne postojanosti. Dodavanjem učvršćivača 303.5 (5%) dobijamo kvalitet D4. Napravljena smesa traje 8 sati nakon čega prelazi u D3-D4 kvalitet, moguće je ponovnim dodavanjem učvršćivača (2,5%) postići D4 a istim svojstvima – lepilo ostaje u upotrebi u zavisnosti od namene, nema gubitka lepila.

300.0 Takođe jedno od najpoznatijih Kleiberitovih lepila odlično za drvo, jednokomponentno, brzo deluje.

304.4 Upotreba sa učvršćivačem 808, visoka temperaturna postojanost, D4 kvaliteta lepljenja. Pogodno za lepljenje egzotičnih vrsta drveta, termo tretirana drva i dr.

347.0 Najkraće vreme vezanja, izuzetno dobro za brze preše.

350.0, 350.1 Lepila za parkete